Hygiëne

Een hygiënisch verblijf daar zorgen we samen voor!

Wij nemen beschermende maatregelen in de salon en Bed & Breakfast om een mogelijke verspreiding van bacteriën en virussen tegen te gaan. Maatregelen die zich richten op beschermingsmiddelen en desinfectie en reiniging van alle gebruikte salonruimten en materialen.

Heeft u gezondheidsklachten gekenmerkt door een infectie met een bacterie of virus of andersoortige aandoeningen waarbij een massage een contra-indicatie kan vormen, bel ons! We overleggen dan met u of uw afspraak al dan niet kan doorgaan.

Ook is het fijn als je bij ons komt met schone kleding en dat je goed verzorgd bent.  Desalniettemin dient men zich voor iedere massage goed bij ons te douchen.